tudalen hafan


Mae Clwb Rotary Aberystwyth yn  glwb o tua 40 o aelodau, yn ddynion a merched, ac yn rhan o fudiad byd-eang.

Rydym yn cyfarfod yn wythnosol ar Ddydd Mawrth, yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth, i gymdeithasu, ac yn trefnu rhaglen amrywiol i’r gymuned,  gan gynnwys gweithgareddau i’r ifanc, a chodi arian at elusennau.

 

 

Comments are closed